Programa de detecció del càncer de colon

Cribatge a partir de l'anàlisi de la femta del pacient per prevenir i poder actuar en fases inicials.