Condicions de privacitat

Política de privacitat i confidencialitat

Per tal de gestionar la nostra relació amb vostè i garantir el control i la seguretat en la consulta i accés als documents del seu interès, les seves dades personals s’inclouran en un fitxer automatitzat, titularitat de la FARMÀCIA CONEJERO ENSESA CB i comunicat degudament a l’Agència de Protecció de Dades.

Tanmateix, tractarem les seves dades personals per informar-li (per correu postal, telefònic, presencial i/o telemàtic) de qualsevol novetat, canvi o modificació dels nostres serveis, així com de les actualitzacions periòdiques de la documentació vinculada a les seves consultes.

D’acord amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que l’usuari, o el seu representant legal, pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició i/o revocació, dirigint-se per escrit, en qualsevol moment, a aquesta entitat, en el domicili situat a l’Avinguda St. Narcís núm. 71, de Girona. Tel. 972 23 23 92.