Serveis en salut i benestar

Ase. nutricional
Assessorament dietètic i nutricional
Cistelles nado
Cistelles personalitzades per nadons
cribatge cancer
Programa de detecció del càncer de colon
SPD
Sistema personalitzat de dosificació (SPD)